Update exploit.db in Kali

mkdir tmp cd tmp/ wget https://github.com/offensive-security/exploit-database/archive/master.zip unzip -qq master.zip rsync -a exploit-database-master/ /usr/share/exploitdb/ rm -rf master.zip exploit-database-master/

Windows GOD mode

Open windows verkenner en maak een map aan met de volgende naam: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} De map heet dan GodMode. Maar alles voor de …

Automount in Kali linux

Om in Kali linux de automount uit te schakelen: In de terminal: gsettings set org.gnome.desktop.media-handling automount false En wijzig het bestand met …